Darujte Vaše 2%, ktoré pomôžu:

- vrátiť šalianske deti na vodu a utužiť ich športového ducha
- podporiť novovzniknutý športový klub
- vychovať nádejných budúcich reprezentantov
- vyčariť úsmev na tvárach nadšených športovcov

Zákon č. 595/2003 Z. z. umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely. Dve percentá z dane môže poukázať právnická alebo fyzická osoba – daňovník z daňovej povinnosti za predchádzajúci daňový rok. Daňovník svoje 2 % (3%) z dane poukáže formou vyhlásenia, v ktorom uvedie základné informácie o príjemcovi.

https://vksala.sk/wp-content/uploads/2022/01/vk-sala-2.jpg

Fyzická osoba – zamestnanec

-požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a tiež ho požiadajte, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

– z tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane si vypočítate 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane t. j. maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

-v prípade potreby požiadajte zamestnávateľa (účtovníčku) o vyplnenie tlačiva.

-následne si stiahnite tlačivo  Vyhlásenie k poukázaniu 2%  alebo 3% podielu zo zaplatenej dane a vypíšte zvyšné údaje o Vás. Posielam pdf treba tam údaje o prijímateľovi pred vyplniť, posielam ako to má aj OZ Pod krídlami Dominiky, podľa toho to vyplň a naše údaje sú dole v tomto texte čo tam doplníš len tou právnou formou som si nie úplne istá či sa to píše združenie alebo nejak inak zisti keď tak cez Kolara

-obe vyššie uvedené tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na ktorýkoľvek daňový úrad.

Fyzická osoba

Termín: 31.3.2023

Tlačivá:

Právnická osoba

Termín: do 31.3.2023

-právnické osoby môžu poukázať 1% resp. 2% z dane prijímateľovi. Minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

-nižšie uvedené údaje o prijímateľovi vyplňte v tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby v časti VI.

-právnické osoby môžu poukázať 2% iba v tom prípade ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5% zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu darovať len 1,5% zaplatenej dane.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Veslársky klub Šaľa
Registračné číslo: VVS/1-900/90-59878
IČO: 53287606
Právna forma: Združenie
Ulica: Štúrova
Číslo: 884/24
PSČ: 927 01
Obec: Šaľa
IBAN SK06 1100 0000 0029 4511 2262

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2023 na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Všetky aktuálne tlačivá nájdete na webovej stránke finančnej správy.

Pre overenie správnosti a aktuálnosti tlačív navštívte webovú stránku.

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM Veslárskeho klubu ŠAĽA?

V prípade záujmu o zapísanie Vášho dieťaťa na tréning, nás kontaktuje prostredníctvom správy na facebookovej stránke Veslársky klub Šaľa alebo na tel. číslach: 0905 268 338, 0903 433 858. Podmienkou zápisu je, že dieťa musí vedieť plávať.

LAJKNI NÁS A SLEDUJ NOVINKY

Veslársky klub Šaľa chce vrátiť šalianske deti na vodu a utužiť ich športového ducha.